Όροι & προϋποθέσεις

1.   Ηλικία οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας 23 ετών.

2.   Άδεια οδηγήσεως : Ο οδηγός πρέπει να έχει Ελληνική ή Διεθνή που να ισχύει και να έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο τουλάχιστον.

3.   Ελάχιστος  χρόνος   μίσθωσης   :   Μία   ημέρα.   Κάθε  επιπλέον  ώρα  θα επιβαρύνεται με 1 /5 της κανονικής ημερήσιας τιμής.

4.   Πρόστιμα  :  Όλα  τα  πρόστιμα  και  διοικητικές ποινές  επιβαρύνουν  τον ενοικιαστή.

5.   Εγγύηση : Η προϋπολογιζόμενη αξία της μίσθωσης προκαταβάλλεται με ελάχιστη χρέωση 60 € ημερησίως. Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών αναγνωρισμένων από την BOUNOS.

6.   Ασφάλεια: Τα αυτοκίνητα της BOUNOS είναι ασφαλισμένα:

α) Έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού και επιβατών αυτών) για θάνατο

και σωματικές βλάβες έως 485.000 €.

β) Για υλικές ζημιές (εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της BOUNOS)

έως 97.000 €.

γ) Για το αυτοκίνητο της BOUNOS από πυρκαγιά,

δ) Για ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ο πελάτης ευθύνεται μέχρι και τη συνολική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος.

7.   Απαλλαγή ευθύνης ζημιών (C.D.W.): Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου (όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 6δ), στα 450 € καταβάλλοντος το ποσό των 12 € ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες Α,Α1, Β, C, D, D1, Ε, G, Η, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη δεν περιλαμβάνει ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στο παρμπρίζ, στα παράθυρα, στους καθρέπτες, στους υαλοκαθαριστήρες και στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί και από τα 450 € θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 5 € επιπλέον για κάθε μέρα ενοικίασης (F.D.W.).

8.   Κάλυψη κλοπής (Τ.Ρ.): Του αυτοκινήτου της BOUNOS έναντι της πρόσθετης καταβολής για τις κατηγορίες Α,Α1, Β, C,D,D1, Ε, G, Η, 5€ ημερησίως. Προσωπική ασφάλιση (P.A.I.): Έναντι 5 € ημερησίως παρέχεται κάλυψη για τον οδηγό και τους επιβάτες με   ανώτατο όριο συνολικά για κάθε ατύχημα 45.000 €. Η αποζημίωση για τον οδηγό σε περίπτωση θανάτου και ολικής ή μερικής ανικανότητας είναι 18.000 € και για νοσηλεία 900 € και για κάθε επιβάτη είναι 9.000 € και 900 € αντίστοιχα.

9.   Φόροι: 23% Φ.Π.Α. Πληρώνεται από τον μισθωτή.

10.  Βενζίνη : Πληρώνεται από τον πελάτη (πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αμόλυβδη).

11.  Παράδοση :

-  Στα γραφεία μας στην πόλη χωρίς χρέωση.

-  Σε ξενοδοχεία εντός πόλης χωρίς χρέωση.

-  Σε ξενοδοχεία προαστίων χωρίς χρέωση.

-  Νυχτερινή χρέωση (μετά των ωρών λειτουργίας 21.30 – 08.00) επιβαρύνεται 20€.

12.  Παραλαβή:

-  Από ξενοδοχεία εντός πόλης χωρίς χρέωση.

-  Από ξενοδοχεία προαστίων χωρίς χρέωση.

-  Νυχτερινή χρέωση (μετά των ωρών λειτουργίας 21.30 – 08.00) επιβαρύνεται 20 €.

13.  Πρόσθετη επιβάρυνση για τον συνοδηγό: Δεν χρεώνεται.

14.  Εξαρτήματα : Παιδικά καθίσματα, αλυσίδες και σχάρες οροφής, διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 2 € ημερησίως.

15.  Εκμίσθωση έξω από τα σύνορα: Οι πελάτες χρειάζονται την έγγραφη έγκριση της BOUNOS, εάν επιθυμούν να βγουν από τα Ελληνικά σύνορα με το αυτοκίνητο της BOUNOS.

16.  Σύστημα μίσθωσε εδώ – άφησε εκεί: Για όλες τις περιοχές η χρέωση είναι 0,30 € το χιλιόμετρο για τις κατηγορίες Α,Α1, Β, C, D, D1, Ε, G, Η.

17.  Μεταφορά με πλοίο : Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοίο χωρίς την έγγραφη έγκριση / συγκατάθεση της BOUNOS.