ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κρατήσεις:

Όλες οι κρατήσεις γίνονται με βάση την κατηγορία του οχήματος, όχι για ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός οχήματος στην κατηγορία που έχει επιλεγεί εκ των προτέρων από τον πελάτη, πάντα με αναφορά σε επιβεβαιωμένη κράτηση, η BOUNOS διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει στον πελάτη ένα αυτοκίνητο υψηλότερης κατηγορίας, χωρίς επιπλέον χρέωση για τον πελάτη.

Οδηγός:

 Η ηλικία των 23 ετών είναι η ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία για τη χρήση αυτοκινήτων κατηγοριών Α, Β, Γ και Δ. 25 ετών είναι η απαίτηση ελάχιστης ηλικίας για τις υπόλοιπες κατηγορίες αυτοκινήτων.

Άδεια οδήγησης:

Απαιτείται η έκδοση έγκυρης άδειας οδήγησης στο ελληνικό έδαφος και στην ΕΕ, που εκδίδεται τουλάχιστον 1 έτος πριν από την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης. Οι πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ υποχρεούνται να διαθέτουν έγκυρη διεθνή άδεια οδήγησης, παράλληλα με την έκδοση της εθνικής άδειας οδήγησης.

Εισιτήρια για την κυκλοφορία – Πρόστιμα:

Τα εισιτήρια και τα πρόστιμα λόγω παραβίασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας βαρύνουν τον ενοικιαστή. Επιπλέον, ο Ενοικιαστής αναλαμβάνει την πληρωμή των δαπανών διαχείρισης, όπου απαιτείται.

Μέσα πληρωμής:

Ο ενοικιαστής υποχρεούται να παράγει πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την ενοικίαση, ακόμη και αν η πληρωμή γίνεται σε μετρητά. Η ενοικίαση είναι προπληρωμένη.

Ακυρώσεις :

 Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον ενενήντα έξι (96) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης της ενοικίασης του οχήματος (πάντα σύμφωνα με την ακριβή ώρα κράτησης), όπως έγινε στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας . Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μέσω του συστήματος κρατήσεων.

Για την ακύρωση κρατήσεων ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις:

Σε περίπτωση ανακοίνωσης ακύρωσης που έλαβε η BOUNOS τουλάχιστον ενενήντα έξι (96) ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος, επιστρέφεται οποιοδήποτε προπληρωμένο ποσό.

Σε περίπτωση ανακοίνωσης ακύρωσης που έλαβε η BOUNOS λιγότερο από ενενήντα έξι (96) ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό που ενδεχομένως έχει προπληρωθεί

Παραλαβές από σταθμούς – συλλογές:

Παραδόσεις και συλλογές από σταθμούς πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η επιπλέον χρέωση για τις παραδόσεις-συλλογές εντός των πόλεων είναι 15 € + ΦΠΑ, ενώ για τις παραδόσεις-συλλογές εκτός πόλης, το κόστος είναι 25 € + ΦΠΑ, συν 1.45 € + ΦΠΑ ανά χιλιόμετρο.

Πρόσθετος οδηγός:Η χρέωση για κάθε επιπλέον οδηγό είναι 4 € / ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός οδηγών ορίζεται σε 3 άτομα.

GPS:

Η χρέωση για το GPS ορίζεται σε 7 € / ημέρα, κατόπιν αιτήματος του πελάτη και με βάση τη διαθεσιμότητα της εταιρείας. H μέγιστη χρέωση ορίζεται σε 50 € / ενοικίαση.

Παιδικό κάθισμα:

Η χρέωση για παιδικό κάθισμα ορίζεται σε 5 € / ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και με βάση τη διαθεσιμότητα της εταιρείας. H μέγιστη χρέωση ορίζεται σε 50 € / ενοικίαση.

Αλυσίδες χιονιού:

Η χρέωση για τις αλυσίδες χιονιού ορίζεται σε 10 € / ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και με βάση τη διαθεσιμότητα της εταιρείας. H μέγιστη χρέωση ορίζεται σε 80 € / ενοικίαση.

Καύσιμο:

Ο ενοικιαστής πρέπει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που είχε κατά τη συλλογή του. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με ποσότητα καυσίμου μικρότερη από το αρχικό (δηλαδή μικρότερη από την ποσότητα καυσίμου που είχε το όχημα κατά τη συλλογή του από τον πελάτη), ο πελάτης θα χρεωθεί με τη διαφορά καυσίμου. Δεν επιστρέφεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που το αυτοκίνητο επιστραφεί με ποσότητα καυσίμου μεγαλύτερη από εκείνη που συλλέχθηκε. Τα οχήματα παραδίδονται με ελάχιστη ποσότητα καυσίμου, που αντιστοιχεί στο ¼ της δεξαμενής.

Ατύχημα:

Σε περίπτωση ατυχήματος, ο πελάτης χρεώνεται με 15 € για τα έξοδα διαχείρισης ατυχημάτων.

CDW – Απαλλαγή ζημιών από σύγκρουση:

Ο ενοικιαστής απελευθερώνεται πλήρως από την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά αυτοκινήτου:

πέραν των 600 € + ΦΠΑ υπό τον όρο ότι αποδέχεται και υπογράφει τους σχετικούς όρους της σύμβασης της εταιρίας για τις κατηγορίες A-B-C-CD-D-DD και DWD.

άνω των 700 € + ΦΠΑ υπό τον όρο ότι αποδέχεται και υπογράφει τους σχετικούς όρους της σύμβασης της εταιρείας για τις κατηγορίες E-E1-F-H και HD

πάνω από 900 € + ΦΠΑ υπό τον όρο ότι αποδέχεται και υπογράφει τους σχετικούς όρους της σύμβασης της εταιρείας για τις κατηγορίες H1 και H1D

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από την ευθύνη, πρέπει να αποδειχθεί ότι η ζημία δεν έχει προκληθεί από παραβίαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

SCDW – Απαλλαγή από ζημιές Super Collision:

Ο ενοικιαστής απελευθερώνεται πλήρως από την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά αυτοκινήτου:

πέραν των 300 € + ΦΠΑ υπό τον όρο ότι αποδέχεται και υπογράφει τους σχετικούς όρους της σύμβασης της εταιρείας και καταβάλλει το ποσό των 6 € πάνω από το CDW για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A-B-C-CD-D-DD και DWD.

άνω των 350 € + ΦΠΑ υπό τον όρο ότι αποδέχεται και υπογράφει τους σχετικούς όρους της σύμβασης της εταιρείας και καταβάλλει το ποσό των 6 € πάνω από το CDW για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες E-E1-F-H και HD

άνω των 450 € + ΦΠΑ υπό τον όρο ότι αποδέχεται και υπογράφει τους σχετικούς όρους της σύμβασης της εταιρείας και καταβάλλει το ποσό των 12 € πάνω από το CDW για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες H1 και H1D

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από την ευθύνη, πρέπει να αποδειχθεί ότι η ζημία δεν έχει προκληθεί από παραβίαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

FDW – Απαλλαγή πλήρους ζημίας:

Ο ενοικιαστής απελευθερώνεται πλήρως από την ευθύνη για τυχόν ζημιά αυτοκινήτου, εφόσον αποδεχθεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους της σύμβασης της εταιρείας και πληρώνει το ποσό των:

12 € πάνω από το CDW για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A-B-C-CD-D-DD-DWD-E και E1

24 € στην κορυφή του CDW για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες F-H-HD-H1 και H1D

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από την ευθύνη, πρέπει να αποδειχθεί ότι η ζημία δεν έχει προκληθεί από παραβίαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

PAI – Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος:

Ο μισθωτής δεν καλύπτεται από «Ασφάλεια οδηγού» (PAI), εκτός αν δέχεται και υπογράφει τον σχετικό όρο της σύμβασης της εταιρείας και καταβάλλει το ποσό των: 20 € / ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Μέγιστο ποσό πληρωτέας ασφαλιστικής αποζημίωσης: 15.000 ευρώ.

Ασφάλιστρα:

Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων (εκτός του οδηγού) για θάνατο και σωματική βλάβη μέχρι ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000,00 €) ανά ατύχημα και για υλικές ζημιές από τρίτους (εξαιρουμένου του οχήματος BOUNOS) το ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (1.220.000,00 €). Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω ορίων ισχύουν πάντοτε τα ελάχιστα όρια, όπως ορίζονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ζημιές που υπερβαίνουν το όριο ασφαλιστικής κάλυψης ή εξαιρούνται από αυτό, θα καταβάλλονται πλήρως από τον πελάτη.

LW: κάλυψη ελαστικών και γυαλιού:

Ο ενοικιαστής απελευθερώνεται πλήρως από την ευθύνη για τυχόν ζημιά στα ελαστικά ή το γυαλί του αυτοκινήτου μόνο εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους της σύμβασης της εταιρείας και πληρώνει το ποσό των:

10 € / ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες .

Κλοπή / Πυρκαγιά:

Ο ενοικιαστής απελευθερώνεται πλήρως από την ευθύνη για τυχόν ζημιά στο αυτοκίνητο σε περίπτωση πυρκαγιάς ή κλοπής, εφόσον αποδεχθεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους της σύμβασης της εταιρείας και πληρώνει το ποσό των: 10 € / ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες .

Βασική προϋπόθεση για την παραπάνω κάλυψη είναι η απουσία αμέλειας, έστω και ελαφρού, ή η παράνομη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του οχήματος.

Οδική βοήθεια:

Τα αυτοκίνητα BOUNOS καλύπτονται από 24ωρη οδική βοήθεια. Τα στοιχεία επικοινωνίας της οδικής βοήθειας αναφέρονται στη σύμβαση ενοικίασης.

Μεταφορά αυτοκινήτων εκτός χώρας:

Η μεταφορά και η οδήγηση του αυτοκινήτου εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας απαγορεύεται.

Μεταφορά με πλοίο: Για τη μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο απαιτείται γραπτή έγκριση της εταιρείας.

Τι σας προσφέρουμε

  • Ξεκάθαρες χρεώσεις
  • Περιλαμβάνεται η ασφάλιση
  • Δωρεάν παράδοση στο ξενοδοχεία σας στη πόλη
  • Δωρεάν παράδοση σε προαστιακά ξενοδοχεία
  • Δωρεάν επιπλέον οδηγός
  • Παιδικό κάθισμα (κατόπιν αιτήματος)
  • Αλυσίδα χιονιού (κατόπιν αιτήματος)
  • Σχάρα οροφής (κατόπιν αιτήματος)
Payment methods
CRB.GR © 2024. All Rights Reserved.